Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Fitmo B.V. (hierna
te noemen Fitmo) voor coaches die hun diensten aanbieden via Fitmo en die van
toepassing zijn op onze website en platforms.
Fitmo kan Persoonlijke Gegevens verwerken. Fitmo wordt gekwalificeerd als
Controller, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Persoonlijke Gegevens zijn elk stukje informatie, of een verzameling van
informatie, die een persoon identificeert of een persoon identificeerbaar maakt.
Enkele van de meest voorkomende voorbeelden zijn naam, adres of
telefoonnummer.

Dataverwerking

Diensten In het licht van onze diensten verzamelt Fitmo Persoonlijke Gegevens
van coaches die hun diensten aan klanten aanbieden via Fitmo. Door het
aangaan van een overeenkomst met Fitmo hebben we de volgende informatie
nodig: naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en
betalingsinformatie. Wij verzamelen dergelijke persoonsgegevens uitsluitend om
onze overeenkomsten met coaches uit te voeren en onze contractuele
verplichtingen na te komen. Fitmo heeft deze informatie ook nodig om met
coaches te communiceren over onze contractuele relatie of wijzigingen in onze
diensten. Fitmo verzamelt ook meer gedetailleerde persoonlijke gegevens, zoals
een biografie, interesses, certificeringen, geschiedenis, specialiteit, interesses en
andere informatie. Deze informatie is nodig om klanten en coaches te voorzien
van passende verbindingen en om onze diensten aan klanten te optimaliseren.
De Fitmo-app biedt de mogelijkheid van in-app communicatie met klanten; we
controleren deze communicatie niet, maar bewaren deze op onze servers. Deze
communicatie, evenals eventuele fotos of videos die mogelijk zijn uitgewisseld,
worden hoofdzakelijk opgeslagen voor het geval van een juridisch conflict en om
ervoor te zorgen dat Fitmo de kwaliteitscontrole met betrekking tot de diensten
kan uitoefenen.

Website

Op onze website verzamelen wij informatie over wanneer website-gebruikers
gebruik maken van contactformulieren of zich aanmelden voor een Fitmo-
abonnement. Een browser stuurt de gegevens automatisch naar onze systemen.
Deze gegevens zijn vereist om vragen van gebruikers mogelijk te maken en te
kunnen beantwoorden en om het websitegebruikers mogelijk te maken zich aan
te melden bij onze diensten. De website verzamelt ook informatie over het
gebruik van een website door bezoekers. Deze informatie bestaat uit het
volgende: IP-adres, browserspecificaties, informatie over het gebruik van de
website door bezoekers, zoals datum, tijd en duur van een bezoek, hoe ze
toegang hebben gekregen tot de website, de pagina's die zijn bezocht en
zoekresultaten. Dit wordt meestal verzameld via automatische processen zoals
cookies, die worden uitgelegd in ons cookiebeleid. Fitmo kan dergelijke
gegevens verzamelen om onze website te optimaliseren, misbruik van onze
website te voorkomen of mogelijk zelfs om een claim of geschil te beslechten.

Opslag en ontvangers

Fitmo bewaart de verwerkte Persoonlijke Gegevens zolang een overeenkomst
met een coach actief is. Communicatielijnen kunnen geanonimiseerd zijn als dit
mogelijk is. Bij het verstrijken of beƫindigen van een overeenkomst, zal Fitmo
persoonlijke gegevens met betrekking tot contactinformatie, communicatie en
contractuele relaties met onze klanten opslaan voor een extra 5 jaar in het licht
van onze interne bedrijfsadministratie zoals vereist door de wet, of om een claim
of geschil te beslechten. Fitmo bewaart persoonsgegevens voor een duur van 7
jaar, als persoonlijke gegevens betrekking hebben op onze financiƫle
administratie, omdat we dan wettelijk verplicht zijn om deze bewaartermijn te
handhaven.

Derden

Bovendien gebruikt Fitmo bepaalde derde partijen om hun diensten te kunnen
aanbieden. Als zodanig gebruiken we externe partijen om fouten en bugs in onze
applicaties en websites te monitoren, om veiligheid te bieden in onze applicaties
en websites en natuurlijk om onze diensten te hosten. Deze derde partijen zijn
contractueel gebonden aan Fitmo en als dit vereist is, sluit Fitmo een Data
Processing Agreement met deze partijen.
Alle gegevens die we verzamelen, worden opgeslagen in de app en op servers in
de VS (oostelijke regio). Fitmo beoordeelt altijd of onze derde partijen voldoen
aan de AVG-normen en gaat met hen bindende overeenkomsten aan om strikte
en duidelijke vereisten af te dwingen om ervoor te zorgen dat onze overdracht
legitiem is.

Cookiebeleid

Fitmo maakt voor verschillende doeleinden gebruik van cookies op onze website
of in onze applicaties. Sommige van deze cookies worden beschouwd als
functionele cookies en worden verzameld om bezoekers en gebruikers in staat te
stellen de website op een correcte manier te kunnen gebruiken. Deze cookies
verzamelen gegevens zoals webbrowserinformatie, het systeem en de
softwareversie die een bezoeker gebruikt en andere technische informatie. We
hoeven geen toestemming te vragen voor deze cookies.
Bovendien kan Fitmo analytische en/of tracking-cookies gebruiken. Deze zullen
hieronder worden toegelicht en ook het doel waarvoor we ze nodig hebben.
In onze applicaties maken we gebruik van de volgende cookies:

Google Analytics: dit wordt gebruikt om inzicht te krijgen in hoe de website wordt
gebruikt en om IP-adressen te verzamelen.
Voor optionele (tracking en analytische) cookies zal Fitmo toestemming vragen.
Als een bezoeker niet langer wenst dat Fitmo zijn cookies verzamelt, kunnen zij
hun browserinstellingen aanpassen en hun toestemming intrekken. Als gevolg
hiervan ontvangt de bezoeker de cookie-melding opnieuw, de volgende keer dat
hij de website bezoekt. Houd er rekening mee dat door het niet toestaan van de
cookies, sommige delen van de website of applicatie mogelijk niet volledig
functioneel zijn.

Rechten van personen op wie de gegevens betrekking hebben
(betrokkenen)

Als betrokkene en eigenaar van de persoonlijke gegevens hebben personen
bepaalde rechten. Betrokkenen hebben het recht op informatie en het recht op
toegang tot de Persoonlijke Gegevens die we verzamelen. In sommige gevallen
hebben ze het recht om de verwerking van hun persoonlijke gegevens te
beperken of om te verzoeken volledig te worden vergeten. Betrokkenen kunnen
hun vragen en verzoeken met betrekking tot privacy sturen naar
support@fitmo.com .

Did this answer your question?