Als je een foto wilt delen met jouw coach of je geweldige voor- en na-foto's wilt laten zien, is de eenvoudigste manier om dit te doen een activiteit aanmaken die in je agenda wordt weergegeven. Dit gaat als volgt:

  1. Ga naar het 'schemascherm' en klik op het '+' teken.

2. Er verschijnt een menu. Selecteer 'neem foto met camera' of 'selecteer foto in galerij'.
3. Nadat je jouw afbeelding hebt gekozen, selecteer je het type activiteit, voert een titel, beschrijving en de datum in waaraan je jouw activiteit wilt toevoegen.Did this answer your question?